By Dr Lloyd Roderick, Aberystwyth University

Description

This Playlist presents a selection of programmes to support the study of Wales, its histories and cultures. There are programmes on Welsh literatures, history, art, music, film, comedy and sport and some rarely seen material such as The Dragon Has Two Tongues, by Colin Thomas, from 1985.


Mae'r Rhestr hon yn cyflwyno detholiad o raglenni i gefnogi astudio Cymru, ei hanesion a'i diwylliannau. Mae yna raglenni ar lenyddiaethau Cymru, hanes, celf, cerddoriaeth, ffilm, comedi a chwaraeon a rhywfaint o ddeunydd na gwelir yn aml, megis The Dragon Has Two Tongues, (cyf. Colin Thomas, 1985).

Curator

Dr Lloyd Roderick, Aberystwyth University

Subject

  • Welsh Literature, Language, History, Cultural Studies.

Keywords

Wales, Welsh, literature, art, industry, politics.

Access Playlist